Brunnsborrning

Brunnsborrning

Kostnadsfri offert och kalkyl

Hitta rätt värmepump för dina behov och få en offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara.

Brunnsborrningar utförs av ENWELL BGE. De har, ända sedan starten för mer än 30 år sedan, haft borrning som specialitet, oavsett om det varit för vatten, energi eller annan markborrning. De har faktiskt borrat mer än 10 000 borrhål sedan starten, så de vet vad de gör.

När du ska borra för vatten är det viktigt att det blir rätt från början. Man måste ta hänsyn till risker för förorening av vattnet samtidigt som borrningen måste göras så kostnadseffektivt som möjligt.

Alla brunnar som ENWELL BGE borrar är typgodkända och håller högsta kvalitet enligt de normer och certifieringar som förekommer på marknaden. Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade brunnsborrare. Och självklart har de utrustningen som krävs för alla förekommande dimensioner och borrdjup.

Varför ska BGE borra din brunn?

Erfarenhet och kunskap

ENWELL Mälardalen har sedan starten för mer än 30 år sedan byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet kring allt som har med vatten, värme och borrning att göra.

Vi tar fullt ansvar

ENWELL Mälardalen tar hand om allt från råd och planering till borrning och installation när du köper brunnsborrning genom oss.

Certifierad personal och typgodkända brunnar

Samtliga borrare och arbetsledare är personcertifierade C-borrare. De brunnar som installeras är typgodkända av Geotec.

Våra garantier ger dig extra trygghet

Att borra efter vatten är en stor investering och för att du ska känna dig trygg ger vi dig följande garantier:

Kostnadsgaranti. Kostnaden för borrningen kan aldrig överstiga det maxpris som står i offerten.

Flödesgaranti. Om vattenmängden i din brunn understiger den överenskomna garantivolymen så åtgärdar vi felet eller betalar tillbaka kostnaden. Flödesgarantin gäller i två år efter avslutat arbete.

Sötvattensgaranti. Om kloridhalten i ditt vatten överstiger garantigränsen åtgärdar vi det eller betalar tillbaka kostnaden. Sötvattensgarantin lämnas för de flesta brunnar och gäller i ett år efter avslutat arbete.

Brunnsborrning – så går det till

Vi inleder oftast med ett kostnadsfritt besök för att besikta marken och bedöma var brunnen bör placeras. Det är dock inte alltid nödvändigt med ett besök eftersom vi har tillgång till mycket detaljerade fakta om mark- och grundvattenförhållanden.

Efter borrningen installeras pumpen. Med hänsyn till djupet på brunnen samt tillrinning av vatten installerar vi en lämplig pumpanläggning.

Installationen görs av ENWELL BGE:s personal som är välutbildad och certifierad. Självklart med ansvarsförsäkring för de arbeten som utförs.

Några egenkontroller innan du felanmäler ditt problem till oss. Titta även i manualen för din IVT värmepump. Fler tips finns under medlemssidorna.

  • Rensa filter/silar.
  • Återställa överhettningsskydd elkassett.
  • Kontrollera alla säkringar. Även husets huvudsäkringar.
  • Lufta värmesystemet (radiatorer/element/fläktkonvektorer).
  • Lufta varmvattentank.
  • Bryt strömmen till värmepumpen i 30 sekunder, slå till igen.
  • Kontrollera trycket på manometern, fyll på vatten i värmesystemet vid behov.
  • Återställa motorskyddet och automatsäkringarna.
  • Tänk på att säkerhetsventilen tiför tappvarmvattenet kan droppa ibland.

Vi tar ansvar

För att du som kund ska känna full trygghet när du köper brunnsborrning från ENWELL BGE så tar de ansvar för hela arbetet. De anlitar inga underentreprenörer och tar hand om allt från råd, planering och borrning till färdig installation.

Ansvar och garantier

Vi tar totalansvar när du köper värmepump av oss. Dessutom har IVT värmepumpar marknadens bästa garantier.