Bergenergi i större fastigheter

Sänk fastighetens energikostnad med upp till 85%

För såväl flerfamiljshus som kommersiella fastigheter står uppvärmning och kylning för den absolut största delen energikostnaden. Men det finns stora pengar att spara.

Bergenergi nyttjar solenergin som finns lagrad i berget under oss. Både till uppvärmning och kylning. Bergvärme innebär faktiskt att upp till 85 procent av energibehovet för uppvärmning och kyla hämtas från berggrunden. Dessutom minskar miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Tekniken bakom bergeneri i stora fastigheter

Bergenergi till stora fastigheter bygger på en kombination av flera tekniker: borrteknik, kollektorer, värmepumpar samt datorstödd styrning och övervakning. Effektiviteten i en bergenergianläggning avgörs till stor del av hur väl alla tekniker och komponenter kombineras och dimensioneras.

Datorstödd styrning har avgörande betydelse för hur väl berggrunden och marken används för lagring av energi mellan årstiderna. Datorbaserad övervakning gör att drift och effektivitet i anläggning kontinuerligt mäts i jämförelse med förväntade och garanterade nivåer.

Bergenergi har hög driftsäkerhet och lång livslängd

Dagens bergenergianläggningar har mycket hög driftsäkerhet och en livslängd på mellan 20 år för värmepumparna och över 50 år för borrhålen.

Mälardalens Värmepumpcenter tar ansvar

När ett bergenergiprojekt inte ger det förväntade resultatet beror det ofta på att flera parter varit involverade och att ingen tagit ansvar för vare sig kvalitet eller effektivitet för hela projektet.

Tillsammans med vårt systerföretag BGE så är vi en del av ENWELL, som är moderbolag i landets största grupp av bergenergibolag. Det innebär att vi kan hantera stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder. Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi garantera att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en bergenergianläggning.

Bergenergi i större fastigheter

Kontakta oss för rådgivning av bergvärmeanläggning

Oavsett om du bara har frågor, vill ha en rådgivning eller om du vill ha ett besök inför en installation så är du välkommen att höra av dig till oss.

När det gäller installationen har vi självklart ansvarsförsäkring, både all egen personal och underentreprenörer är certifierade och specialister på det dom gör. Vi är alltid redo att hjälpa dig att få ett så bra inomhusklimat som möjligt.