Större fastigheter

Bergvärme i fastigheter

Kostnadsfri offert och kalkyl

Beställ offert som visar kostnaden och hur mycket du kan spara med bergvärme.

Sänk fastighetens energikostnad med upp till 85 procent

För såväl flerfamiljshus som kommersiella fastigheter står uppvärmning och kylning för den absolut största delen energikostnaden. Men det finns stora pengar att spara.

Bergenergi nyttjar solenergin som finns lagrad i berget under oss. Både till uppvärmning och kylning. Bergenergi innebär faktiskt att upp till 85 procent av energibehovet för uppvärmning och kyla hämtas från berggrunden. Dessutom minskar miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Tekniken bakom

Bergenergi till stora fastigheter bygger på en kombination av flera tekniker: borrteknik, kollektorer, värmepumpar samt datorstödd styrning och övervakning. Effektiviteten i en bergenergianläggning avgörs till stor del av hur väl alla tekniker och komponenter kombineras och dimensioneras. Datorstödd styrning har avgörande betydelse för hur väl berggrunden och marken används för lagring av energi mellan årstiderna. Datorbaserad övervakning gör att drift och effektivitet i anläggning kontinuerligt mäts i jämförelse med förväntade och garanterade nivåer.

Hög driftsäkerhet och lång livslängd

Dagens bergenergianläggningar har mycket hög driftsäkerhet och en livslängd på mellan 20 år för värmepumparna och över 50 år för borrhålen.

Vi tar ansvar

När ett bergenergiprojekt inte ger det förväntade resultatet beror det ofta på att flera parter varit involverade och att ingen tagit ansvar för vare sig kvalitet eller effektivitet för hela projektet.

Tillsammans med vårt systerföretag BGE så är vi en del av ENWELL, som är moderbolag i landets största grupp av bergenergibolag. Det innebär att vi kan hantera stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder. Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi garantera att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en bergenergianläggning.

Bergvärme i fastigheter