Laddbox för elbilsladdning

Varför ska du beställa laddbox från oss?

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet och erbjuder helhetslösningar. Hos oss köper du en komplett laddbox med trygg installation.

GARO laddbox med DC-övervakning överträffar allt när det gäller kontroll, säkerhet och funktion. Med denna laddbox får du en smart och säker elbilladdning hemma i villan. Du kopplar in laddboxen till husets nätverk och styr den genom en app i mobilen eller genom datorn.

Garo Laddbox för elbilsladdning
Värmepumpar och vattenbrunnar till marknadens bästa priser

Smart och säker laddning med GARO laddbox

GARO laddbox är utvecklad för enkel, säker och effektiv fordonsladdning i anslutning till den egna bostaden. Laddboxen har ett inbyggt smart masterkort för trådlös uppkoppling mot bostadens nätverk och är förberedd för dynamisk lastbalansering för att inte överbelasta husets säkring.

Kan förses med lås och RFID-tag som hindrar en obehörig användning. I enlighet med kraven från Elinstallationsreglerna är laddboxen försedd med DC-övervakning, vilken fungerar som en smartare version av jordfelsbrytare typ B. Den inbyggda energimätaren gör att GARO laddbox uppfyller kraven för bidrag från Naturvårdsverket.

Vad är dynamisk lastbalansering?

Egentligen borde det istället kallas för ”skydda huvudsäkringen”, för det är vad funktionen gör. Med dynamisk lastbalansering använder laddboxen, eller ett större system av laddboxar, en extern mätare som oftast placeras i elcentralen på fastigheten.

På så vis får laddboxen koll på hur mycket el som används i resten av fastigheten och kan därför anpassa hur mycket el som används till elbilsladdning i varje givet ögonblick. Samtidigt kan du använda den kapacitet du har i fastigheten mer effektivt, så att bilen laddar snabbare – utan att huvudsäkringen löser ut eller att du behöver uppgradera till ett dyrare elnätsabonnemang.

Laddbox för elbilsladdning

Vi är specialister för klimatsmarta lösningar i hemmet

Lastbalansering skyddar säkringarna

Lastbalansering skyddar säkringarna

GARO laddbox innehåller en energimätare som avläses i realtid. Förprogrammerade gränsvärden ser till att din vanliga huvudsäkring kan klara ladduppdraget utan att du behöver säkra upp till ett dyrare årsabonnemang. Genom att aktivera den dynamiska lastbalanseringen känner laddboxen av hela husets samtida elförbrukning och anpassar laddeffekten därefter (kräver att en separat elmätare installeras i elcentralen). Det gör att huvudsäkringen aldrig överbelastas medan laddströmmen till bilen kan variera mellan 6A och 32A.

Laddning i vanligt hushållsuttag

Enligt Elsäkerhetsverket rekommenderas inte regelbunden elbilsladdning i vanliga hushållsuttag, s.k schukoladdning. Detta bör endast användas som en temporär lösning när man inte har tillgång till en laddbox eller laddstation, exempelvis vid sommarstugan eller på tillfälligt besök.

Då bör man också ha uppsikt över laddningen samt begränsa laddströmmen till 8-10 Ampere. Konsekvensen av felaktig laddning kan bli ödesdiger, då det kan bli varmgång i uttag och ledningar. Detta kan skapa risk för brand vid långvarigt användande samt leda till att fastighetens jordfelsbrytare inte fungerar korrekt.

Trygg installering av Garo laddbox
Elbildladdning med laddbox från Garo

Viktigt att tänka på

För säker elbilsladdning hemma behöver du en laddbox med Typ2-uttag som klarar hög belastning under lång tid. Elsäkerhetsverket avråder också från regelbunden laddning i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag. Den laddkabel med kontrollbox som oftast följer med fordonet är avsedd för temporär laddning och klarar inte återkommande hög belastning under längre tider.

För att ladda en elbil måste det finnas en jordfelsbrytare typ A med DC-detektor eller jordfelsbrytare typ B. Detta finns redan integrerat i GARO laddbox.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Hur fort vill du ladda?

GARO laddbox finns i olika modeller med laddning upp till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme. Olika bilar tar olika lång tid att ladda, beroende på batteriets storlek och bilens kapacitet att ta emot ström. Generellt kan man säga att alla laddbara bilar klarar att ladda minst 2 mil per timme. Många rena elbilar klarar att ladda snabbare än så.

Laddboxar från Garo