Miljö och kvalitét

Vi strävar hela tiden efter att hela vår verksamhet ska utföras så miljövänligt och hållbart som möjligt. Men en av de största positiva effekterna på miljön är faktiskt är faktiskt när du väljer att värma ditt hus med en värmepump.

En värmepump nyttjar den solenergi som finns naturligt i marken, vattnet eller luften omkring oss. En energi som är till 100 % förnybar. Endast en mindre mängd el går åt till att driva pumpen. Dessutom är de flesta av IVT:s värmepumpar Svanenmärkta.

Vi levererar i rätt tid, till rätt pris och med rätt kvalitet

Alla som arbetar inom ENWELL Mälardalen ansvarar för att varje steg i arbetet genomförs med hög kvalitet. Därför är det viktigt för oss att personalen är välutbildade och har lång praktisk erfarenhet av sina arbetsuppgifter. Självklart har vi även ansvarsförsäkring för de arbeten vi utför.

För borrning och anläggning anlitar vi personal från vårt systerföretag ENWELL BGE, som har samma miljö,- kvalitets- och arbetsmiljöcertifieringar som vi har. I övrigt anlitar vi inga underentreprenörer och vi tar hand om allt från råd och planering till färdig installation.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Vi tänker kretslopp

Vår verksamhet prövas ständigt utifrån ett kretsloppstänk och hur viktigt det är att vi hushåller med våra gemensamma resurser.

Vi uppfyller lagkrav

Vi ser till att med god marginal uppfylla de krav som finns i lagar och förordningar.

Vi främjar hälsa

Hälsa, trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är hörnstenar i vår verksamhet.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Dessutom är vi arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.