Vi är en del av BrainHeart Energy

Mälardalens Värmepumpcenter, eller MVC, är en del av BrainHeart Energy Sweden, en bolagsgrupp med totalentreprenörer inom värme- och kyllösningar baserade på bergenergiteknik. Koncernens största ägare är BrainHeart Energy och Vattenfall.

Bolagen i gruppen har var för sig upp till 25 års erfarenhet av värmepumpinstallationer. Tillsammans genomför vi närmare fyra installationer inom bergenergi per dag, vilket gör oss till marknadsledande i Sverige.

Alla bolag inom koncernen bidrar till den kompetens och alla de tjänster – design, dimensionering, projektering, borrning, installation, optimering, övervakning samt service – som är nödvändiga för att vi ska kunna ta ett totalansvar för de projekt vi genomför.

Vår övertygelse är att all framgångsrik verksamhet bygger på att ha det rätta teamet med både kunskap och kompetens samt ett starkt engagemang och driv. Precis som inom MVC och övriga bolag inom BrainHeart Energy Sweden.

Läs mer på brainheartenergy.se

Kontakt

Kontakta mig för mer information om BrainHeart Energy:

Malin Tilfors
BrainHeart Energy

 

IVT Center Eskilstuna

Mälardalens Värmepumpcenter AB

Kungsgatan 65

632 21 Eskilstuna

Telefon: 020-51 02 00

E-post: info@mvc.nu

IVT Center Nyköping

Mälardalens Värmepumpcenter AB

Hantverksvägen 7

611 27 Nyköping

Telefon: 0155-19 06 50

E-post: info@mvc.nu

IVT Center Nacka

Vattenverksvägen 8
131 41 Nacka
Telefon: 08-556 036 55

 

Följ oss på

 

BGE_IVT_center

Auktoriserad återförsäljare

av IVT värmepumpar