Spara energi, öka komfort och satsa på framtiden med bergvärme

Bergvärmepumparna blir allt populärare, och det är inte så märkligt när man räknar på den långsiktiga besparingen det innebär. Kostnaden för att värma upp ett hus kan minska med 80%, det är rejält mycket mer jämfört med andra värmepumpar. Här kommer en närmare presentation av vad det innebär att installera bergvärme, kostnaderna och när det passar att välja bergvärme i ditt hus.

Vi kan hjälpa dig att besluta om bergvärme är rätt för dig, hör av dig så hjälper vi dig gärna.

Bergvärmepumpen starkaste fördelar

Bergvärme – det miljövänliga valet

Tack vare att en bergvärmepump tar vara på den värme som lagras långt ner i marken, under det djup som tjälen når, så är det ett miljövänligt alternativ. Även när det är riktigt kalla perioder på vintern så fungerar din uppvärmning lika bra med denna värmekälla. Uppvärmningen drar bara ca 20 procent jämfört med el-uppvärmning vilket inte bara är bra för miljön utan också ger lägre elräkningar.

Bergvärmepumpen starkaste fördelar som värmekälla:

  • Enkelt ägande – inget underhåll.
  • Lång livslängd och säker drift.
  • Markant värdeökning på din fasighet.
  • Värmer både vatten och luft även när det är riktigt kallt.
  • Nyttjar den värme som finns på tjälfritt djup.

IVT Greenline HE bergvärmepump

Trots att det är en större kostnad att installera bergvärme så betalar den tillbaka den initiala kostnaden på sikt. När installationen är klar så är driftkostnaden lägre än andra värmekällor, även ställd mot exempelvis med fjärrvärme, pellets, el och andra värmepumpar.

Jämfört med till exempel elvärme så är driftkostnaden bara 20 procent. Så även om den initiala kostnaden är hög så finns det massor av pengar att spara på sikt.

Det börjar med att solen har värmt upp jorden sen senaste istiden, när man borrar tillräckligt djupt så når man en konstant temperatur i jorden. Lite beroende på hur stort huset är så borras det olika djupt, oftast mellan 100 – 220 meter.

I hålet lägger man ner en slang med ett köldtåligt medium som pumpas runt och absorberar värmen i jorden. Den vätskan utsätts sedan för olika tryck i en särskild ordning och på så sätt värms den upp för att sedan kunna värma upp vattnet i ditt värmesystem och kranar.

Det första som händer efter att du har kontaktat oss, är att vi kommer hem till dig och ser över förutsättningarna för just dig att skaffa bergvärme. Vi behöver besikta förhållanden hemma hos dig för att ta fram den optimala värmepumpen för dina förutsättningar både vad gäller tomt, hus och nuvarande värmesystem. Vi vill att du ska bli nöjd med din investering och vill därför ta reda på så mycket som möjligt för att kunna erbjuda dig den värmepump som kommer att fungera bäst under många år hemma hos dig.

Efter att vi har besökt dig så skickar vi ett kostnadsförslag på den värmepump som är det optimala valet hos dig. Sedan bokar vi en dag när hålet ska borras, det tar vanligtvis bara en dag. Hålet vi borrar är oftast max 220 meter djupt och det gör minimalt med åverkan på din tomt. Sedan kommer våra installatörer och monterar och installerar värmepumpen vilket oftast tar en dag eller två.

Du får en genomgång av våra tekniker på hur din nya anläggning fungerar och nu är den redo att börja värma upp ditt hus. Sex månader senare kommer vi att höra av oss till dig för att se att du är nöjd och att värmeanläggningen fungerar som den ska.

För många husägare är en bergvärmepump det ideala valet

Bergvärme är på många sätt en smart investering och de flesta husägarna kan installera bergvärme även om tomten är liten. De allra flesta som har ett vattenburet värmesystem idag kan uppgradera det till bergvärme. Oavsett om du idag värmer upp huset med fjärrvärme, ved, pellets eller el så kan du installera en bergvärmepump. Den relativt höga installationskostnaden försvaras av den långa livslängden och det faktum att det sparar massor av el. Du kan räkna med att ha en problemfri och behaglig värme i 20 – 30 år framöver. När det är dags att uppdatera värmepumpen så behöver du inte borra ett nytt hål utan du byter bara ut värmepumpen vilket är en lägre kostnad än en nyinstallation med borrning. Att en bergvärmepump även höjer värdet på ditt hus vid en eventuell försäljning är också ett argument som man inte kan bortse ifrån.
Bergvärmepumpar med helhetslösningar

Enkelt liv med en bergvärmepump

Ett liv med bergvärme är ett enkelt liv, du behöver inte sköta någon service eller annat underhåll. Det enda du behöver göra är att ställa in den temperatur du vill ha inomhus. För att förlänga livslängden på värmepumpen så rekommenderas det att du bokar in en genomgång och service av en tekniker med jämna mellanrum.

Under garantitiden så kommer vi och servar din värmepump och för att göra livet ännu enklare kan du skriva ett serviceavtal med oss som innebär att din enhet blir fortsatt servad efter att garantin har gått ut.

Spara extra mycket under de allra kallaste dagarna

Tack vare den solenergi som lagras i marken som värme, så kan du njuta av en behaglig inomhustemperatur och en varm dusch även när det är som kallast på vinter.

Till skillnad från de värmepumpar som tar sin värme ur luften, så har en bergvärmepump tillgång till samma förutsättningar året om vilket gör att den fungerar utmärkt oavsett utomhus temperatur. Det gör att du har en jämnare uppvärmningskostnad oavsett väder och vind ute och den behöver inte heller kompletteras med andra värmekällor vilket kan behövas med en värmepump som tar värme ur luften.

Byta ut en gammal bergvärmepump

Det klimatsmarta valet

Lång livstid

Med generös garantitid på kompressorn och en oändlig livstid på hålet som värmen tas ut ur, så kan du känna dig trygg med din investering. Borrhålet går dessutom att fortsätta att använda när det är dags att byta ut värmepumpen på grund av ålder.

Mindre påverkan på din tomt än man tror

För att bergvärmen ska kunna tas upp så borras ett djupt hål, ca 15 cm i diameter på din tomt. Hålet döljs av gräsmatta så när det är borrat och klart så kommer inte borrhålet att märkas. Eftersom hålet är så litet så krävs det inte heller en stor tomt, utan de flesta tomter går att borra på.

Du kan ha mycket att tjäna på att byta ut en gammal bergvärmepump

Oftast fungerar en bergvärmepump i mer än 20 år, men det kan vara en bra idé att titta på att byta ut den mot en ny om den börjar bli till åren. Under de senaste åren har tekniken gått framåt massor och idag är pumparna mycket effektivare och energisnålare än vad de var för 15 – 20 år sedan.

Det kan vara svårt att räkna på om det är en ekonomiskt god idé att byta ut den äldre pumpen. Vi hjälper dig gärna att räkna på vad det skulle kosta att modernisera din anläggning och hur mycket el du skulle kunna spara. En lägre elförbrukning är bra både för din ekonomi och för miljön.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning av bergvärmepump

Oavsett om du bara har frågor, vill ha en rådgivning eller om du vill ha ett besök inför en installation så är du välkommen att höra av dig till oss.

När det gäller installationen har vi självklart ansvarsförsäkring, både all egen personal och underentreprenörer är certifierade och specialister på det dom gör. Vi är alltid redo att hjälpa dig att få ett så bra inomhusklimat som möjligt.